Router Wi-Fi

TOTOLINK đã phát triển các dòng router Wi-Fi, bao gồm cả thế hệ 802.11ac mới nhất, Router đa chức năng với cổng USB3.0/2.0,router công suất cao cho khả năng truyền tải xa và một số router chuyên dụng cho hộ gia đình. Sản phẩm đáp ứng đầy đủ nhu cầu sử dụng Wi-Fi của người dùng.

Router Wi-Fi chuẩn AC

 • A800R
  Router Wi-Fi băng tần kép AC1200
 • A3002RU
  Router Wi-Fi băng tần kép Gigabit AC1200
 • A3
  mini Router Wi-Fi băng tần kép chuẩn AC1200
 • A6004NS
  Router Wi-Fi băng tần kép Gigabit AC1900
 • A1004
  Router Wi-Fi băng tần kép Gigabit AC750
 • A5004NS
  Router Wi-Fi băng tần kép Gigabit AC1600
 • A850R
  Router Wi-Fi băng tần kép công suất cao AC1200
 • A2004NS
  Router Wi-Fi băng tần kép Gigabit AC1200

Router Wi-Fi băng tần kép

 • N600RD
  Router Wi-Fi băng tần kép chuẩn N 600Mbps
 • N500RDG
  Router Wi-Fi băng tần kép Gigabit chuẩn N 300Mbps

Router Wi-Fi tốc độ 600Mbps

 • N600R
  Router Wi-Fi chuẩn N 600Mbps

Router Wi-Fi tốc độ 300Mbps

 • N200RE-V3
  mini Router Wi-Fi chuẩn N 300Mbps
 • N300RG
  Router Wi-Fi Gigabit chuẩn N 300Mbps
 • N300RB
  Router Wi-Fi chuẩn N 300Mbps
 • N200RE
  Router Wi-Fi chuẩn N 300Mbps
 • N300RU
  Router Wi-Fi chuẩn N đa chức năng 300Mbps
 • N302R Plus
  Router Wi-Fi chuẩn N 300Mbps
 • N301RT
  Router Wi-Fi chuẩn N 300Mbps
 • N300RT
  Router Wi-Fi chuẩn N 300Mbps

Router Wi-Fi tốc độ 150Mbps

 • N100RE-v3
  mini Router Wi-Fi chuẩn N 150Mbps
 • N150RB
  Router Wi-Fi chuẩn N 150Mbps
 • N100RE
  Router Wi-Fi chuẩn N 150Mbps
 • N151RT
  Router Wi-Fi chuẩn N 150Mbps
 • N150RT
  Router Wi-Fi chuẩn N 150Mbps

Router Wi-Fi độ nhạy cao

 • N150RH
  Router Wi-Fi công suất cao chuẩn N 150Mbps
 • N300RH
  Router Wi-Fi công suất cao chuẩn N 300Mbps

Router cáp quang

 • F2
  Router Wi-Fi quang chuẩn N 300Mbps
 • F1
  Router Wi-Fi quang chuẩn N 150Mbps
Bản tin   l   Chọn ngôn ngữ   l   Liên hệ

Copyright © 2016 TOTOLINK., All right reserved