Thiết bị mở rộng sóng Wi-Fi

Thiết bị mở rộng sóng Wi-Fi của TOTOLINK trang bị nút WPS để dễ dàng loại bỏ những điểm chết Wi-Fi, mở rộng vùng phủ sóng Wi-Fi một cách đơn giản và nhanh chóng

Thiết bị mở rộng sóng Wi-FI chuẩn N

 • EX100
  150Mbps USB Wi-Fi Range Extender
 • EX200
  Mở rộng sóng Wi-Fi chuẩn N 300Mbps
 • EX302
  Mở rộng sóng Wi-Fi chuẩn N 300Mbps
 • EX750
  Mở rộng sóng Wi-Fi băng tần kép AC750
 • EX300
  Mở rộng sóng Wi-Fi chuẩn N 300Mbps
Bản tin   l   Chọn ngôn ngữ   l   Liên hệ

Copyright © 2016 TOTOLINK., All right reserved