Thiết bị mở rộng mạng qua đường dây điện

Thiết bị mở rộng mạng qua đường dây điện được thiết kế để chuyển hệ thống dây điện thành một kết nối mạng an toàn. Sản phẩm thích hợp với khu vực nhà ở tương đối rộng, văn phòng doanh nghiệp nhỏ, đây là giải pháp đơn giản và an toàn, không bức xạ và tối ưu hóa giá trị sử dụng hệ thống mạng.

Thiết bị mở rộng mạng qua đường dây điện tốc độ 200Mbps

  • PLW350 KIT
    Bộ KIT mở rộng mạng Wi-Fi qua đường dây điện 150Mbps
  • PL200 KIT
    Bộ KIT mở rộng mạng qua đường dây điện 200Mbps
  • PL200
    Mở rộng mạng qua đường dây điện 200Mbps
Bản tin   l   Chọn ngôn ngữ   l   Liên hệ

Copyright © 2016 TOTOLINK., All right reserved