ADSL

TOTOLINK đã tung ra thị trường các modem Wi-Fi ADSL 150Mbps/300Mbps, sản phẩm kết hợp các tính năng của router Wi-Fi, modem ADSL và switch 4 cổng. Sản phẩm cung cấp kết nối DSL Internet với tốc độ cao một cách đơn giản

Modem Wi-Fi ADSL2+

  • ND300
    Modem ADSL2/2+ Wi-Fi chuẩn N 300Mbps
  • ND150
    Modem ADSL2/2+ Wi-Fi chuẩn N 150Mbps
Bản tin   l   Chọn ngôn ngữ   l   Liên hệ

Copyright © 2016 TOTOLINK., All right reserved