Thiết bị chia mạng (Switch)

TOTOLINK đã đưa ra thị trường dòng sản phẩm thiết bị chia mạng dành cho văn phòng loại vừa và nhỏ, với nhiều lựa chọn như Switch 5 cổng và 8 cổng 10/100Mbps, Unmanaged Gigabit Switch, PoE Switch

10/100Mbps Switch

 • SW24
  Unmanaged Switch 24 cổng 10/100Mbps
 • SW16
  Unmanaged Switch 16 cổng 10/100Mbps
 • S808
  Switch 8 cổng 10/100Mbps
 • S505
  5-Port 10/100Mbps Desktop Switch

10/100/1000Mbps Switch

 • SG24
  Switch 24 cổng Gigabit
 • SG16
  Switch 16 cổng Gigabit
 • S808G
  Switch 8 cổng Gigabit
 • S505G
  Switch 5 cổng Gigabit

PoE Switch

 • S808V
  Switch PoE 8 cổng 10/100Mbps
 • SW804P
  Switch 8 cổng 10/100Mbps với 4 cổng PoE
 • SW1009PT
  Switch PoE 9 cổng 10/100Mbps
 • SW2009P
  Switch PoE 8 cổng 10/100Mbps
Bản tin   l   Chọn ngôn ngữ   l   Liên hệ

Copyright © 2016 TOTOLINK., All right reserved