Router 3G/4G

Router 3G của TOTOLINK tương thích với các USB modem UMTS / HSPA / EVDO. Sản phẩm cho phép người dùng nhanh chóng tạo một điểm phát WiFi hoặc dễ dàng chia sẻ kết nối 3G của điện thoại bằng cách kết nối qua cổng USB.

Router Wi-Fi 3G

  • N3GR
    Router Wi-Fi 3G chuẩn N 150Mbps
  • G300R
    Router Wi-Fi 3G/4G chuẩn N 300Mbps
  • G150R
    Router Wi-Fi 3G/4G chuẩn N 150Mbps
Bản tin   l   Chọn ngôn ngữ   l   Liên hệ

Copyright © 2016 TOTOLINK., All right reserved