Công Ty TNHH Zion Electronics (Thẩm Quyến) niêm yết sàn chứng khoán – TOTOLINK 

Công Ty TNHH Zion Electronics (Thẩm Quyến) niêm yết sàn chứng khoán

Vào ngày 18 tháng 1 năm 2018, thành viên của liên minh Alliance, công ty TNHH Zion Electronics (Thẩm Quyến) đã chính thức được niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông, đánh dấu 1 bước tiến mạnh mẽ của công ty TNHH Zion Electronics (Thẩm Quyến), đây là dấu hiệu cho biết được công ty TNHH Zion Electronics (Thẩm Quyến) sẽ còn lớn mạnh trong tương lai.

CHAT FACEBOOK

Totolink Việt Nam