10/100Mbps Switch – TOTOLINK 

10/100Mbps Switch

 • SW24D

  Switch 24 cổng 10/100Mbps

  0 trên 5

  – Ethernet tốc độ nhanh
  – Tính năng MDI/MDIX tự động
  – Cắm và chạy
  – Bảo vệ môi trường

  • Giá bán lẻ đề nghị: 686 000đ
 • SW16D

  Switch 16 cổng 10/100Mbps

  0 trên 5

  – Ethernet tốc độ nhanh
  – Tính năng MDI/MDIX tự động
  – Cắm và chạy
  – Bảo vệ môi trường

  • Giá bán lẻ đề nghị: 586 000đ
 • S505

  Switch 5 cổng 10/100Mbps

  0 trên 5

  – Tốc độ cao
  – Cắm và sử dụng

  • Giá bán lẻ đề nghị: 117 000đ
 • S808

  Switch 8 cổng 10/100Mbps

  0 trên 5

  – Công nghệ hiệu suất cao
  – Dễ dàng sử dụng

  • Giá bán lẻ đề nghị: 130 000đ
 • SW24

  Switch 24 cổng tốc độ 10/100Mbps

  0 trên 5
  • Giá bán lẻ đề nghị: 907 000đ
 • SW16

  Switch 16 cổng tốc độ 10/100Mbps

  0 trên 5
  • Giá bán lẻ đề nghị: 774 000đ

CHAT FACEBOOK

Totolink Việt Nam